Transfer technologií

Převádíme výsledky výzkumu Ústavu molekulární genetiky do praxe. V rámci Centra transferu technologií (CTT) propojujeme výzkumné pracovníky s komerční sférou a dohlížíme na využití námi vyvinutých postupů a technologií za korektních podmínek.

Služby pro výzkumné pracovníky:

  • konzultace v oblasti duševního vlastnictví (IP),
  • pomoc s oznámením vzniku výzkumného nástroje či s podáním patentové přihlášky,
  • nalezení vhodného komerčního partnera,
  • vyjednávání, administrativní a legislativní podpora.

Služby pro komerční organizace:

  • propojení s původcem objevu,
  • průzkum trhu s ohledem na komerční potenciál technologie,
  • zajištění licence,
  • pomoc se založením spin-off společnosti.

Kontakt na Centrum transferu technologií

Napište nám na ctt@img.cas.cz nebo zavolejte na +420 29644 3199, +420 777 468 683


IMG aplikace a realizace - schema

Časté otázky

Proč mám oznámit vytvoření výsledku?
Jak mohu odeslat Oznámení?
Mohu zveřejnit výsledky výzkumu a zároveň chránit hodnotu svého duševního vlastnictví?
Kdy a jak mohu oznámit vznik výzkumného nástroje (research tool)?
Mám oznámit i software?
Mám hlásit příspěvky vynálezců jiných než IMG?
Jaká práva má sponzor výzkumu k objevům spojeným s mým výzkumem?
Co se považuje za zveřejnění vynálezu?

Oznámení

Příjmy z transferu znalostí (v Kč)

Rok20152016201720182019202020212022Σ
Licence60 000,002 278 149,80866 607,001 177 734,34729 831,33669 615,07630 364,04677 838,997 090 140,57
Tržby z výzkumu a vývoje14 928 970,6811 874 271,4815 152 263,5416 692 503,0128 789 906,8937 734 988,4431 908 918,6940 027 693,88197 109 516,61
Tržby za ostatní odborné služby28 009,005 359 818,07769 495,61103 126,521 079 773,74459 113,082 694 814,771 010 098,7411 504 249,53
Celkem15 016 979,6819 512 239,3516 788 366,1517 973 363,8730 599 511,9638 863 716,5935 234 097,5041 715 631,61215 703 906,7

Výstupy projektů TAČR

Program GAMA 2