PhD Program

PhD Program

Nastartujte svou vědeckou kariéru na IMG. Do PhD programu přijímáme studenty, kteří:

  • úspěšně dokončili magisterské nebo inženýrské vzdělání biologického, chemického, lékařského či veterinárního zaměření,
  • se chtějí věnovat špičkovému výzkumu v oblasti molekulární, buněčné či vývojové biologie, imunologie, genetiky nebo virologie,
  • chtějí rozvíjet své dovednosti v mezinárodní atmosféře – po boku PhD studentů z celého světa.

PhD program je součástí doktorského studia v biomedicíně. Jeho odbornými garanty jsou oborové rady složené z předních vědeckých expertů, mj. i z Ústavu molekulární genetiky.

Zpracování dizertace probíhá v jedné z našich 27 výzkumných skupin pod vedením zkušeného vědeckého pracovníka. Prvním krokem je výběr vhodného tématu a úspěšné absolvování pohovoru s vedoucím oddělení během IMG Interview Day (oficiální přijímací den).

Pro přijetí do výzkumné skupiny je potřeba úspěšně absolvovat přijímací řízení do doktorského studia nejčastěji na jedné z následujících fakult:

Na začátku PhD studia vás pak čeká mezi studenty oblíbený IMG Bootcamp (uvítací víkend), v průběhu studia prezentace průběžných výsledků na naší PhD konferenci a několika dalších společenských akcích.