Reference našich partnerů

Licenční smlouva s firmou Seattle Genetics (poskytnutí cDNA kódující specifickou monoklonální protilátku)

Uplatnění:
Konstrukce potenciálního terapeutického produktu.

Partnerská organizace:

Experimentální vývoj multimodálního holografického mikroskopu – revolučního prototypu mikroskopu na bázi nekoherentní holografie

Partnerské organizace:

Plasmid pro expresi rek. Strep-TRItag-TRAIL pro selektivní precipitaci TRAIL-TRAIL-R komplexů, plasmidy exprimující rekombinantní proteiny hAPP-IgG a hAPLP2-IgG

Monoklonální protilátky proti cytoskeletárnímu proteinu NFH. Příprava a charakterizace monoklonálních protilátek rozpoznávajících lidský protein Abraxas‑1. Plazmidy exprimující rekombinantní proteiny hAPP‑IgG a hAPLP2‑IgG. Příprava a charakterizace lidského proteinu LGR5 a polyklonálních protilátek rozpoznávajících lidský protein LGR5.

Výsledek získané při řešení projektu:
Centrum molekulární a buněčné imunologie

Uplatnění:
u realizátora Exbio Praha a.s.

Partnerské organizace:

logo Faculty of Sciences, Charles University
Exbio Praha a.s.
logo Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences

15 hybridomových linií připravených v rámci projektu

Výsledek získaný v rámci řešení projektu:
Struktura a poruchy nukleoskeletu buněčného jádra – identifikace a diagnostika

Poskytovatel:
TA ČR

Partnerská organizace:

logo KRD s.r.o.

Konstrukce nanovlákenných nosičů s inkorporovaným cyklosporinem A a nesoucích kmenové buňky pro terapeutické využití

Výsledek získaný při řešení projektu:
Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek

Partnerské organizace:

logo Institute of Macromoleculr Chemistry
logo Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences
logo Elmacro s.r.o.

Nová metoda pro stanovení nízkých koncentrací bílkovin v komplexních biologických tekutinách pomocí nano-iPCR

Výsledek získaný při řešení projektu:
Nano-PCR, ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách

Partnerské organizace:

logo Third Faculty of Medicine, Charles University
logo Národní Ústav Duševního Zdraví
logo Vidia s.r.o.

Monoklonální protilátky 2E3.H3.F2, 4C6.D12.D2, 5G3.E1.G9, 5G3.E5.A8 a 6B4.E9.B4 navázané na zlaté nanotyčinky

Výsledek získaný při řešení projektu:
Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku

Partnerská organizace:

logo Central European Biosystems

Aptamer inhibující enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy

Uplatnění:
Prototyp soupravy pro Hot start PCR s aptamerem inhibujícím enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy.

Výsledek získaný v rámci řešení projektu:
Nové generace DNA aptamerů

Poskytovatel:
TA ČR

Partnerská organizace:

Využití nanovlákenných nosičů k přenosům kmenových buněk pro léčebné účely

Výsledek získaný při řešení projektu:
Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek

Partnerské organizace:

logo Institute of Macromoleculr Chemistry
logo Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences

Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu CLIC5a, LARGE a OPAL1

Výsledek získané při řešení projektu:
Centrum molekulární a buněčné imunologie

Uplatnění:
u realizátora Exbio Praha a.s.

Partnerské organizace:

logo Second Faculty of Medicine, Charles University
Exbio Praha a.s.

Konjugované nanočástice s protilátkami hybridomové linie 2E3-41, 3B6-3, 4C6-37, 5G3-51, 6B4-56, 6B4-57, 6D6-16 a 6D6-34, připravené v rámci projektu „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku“

Partnerská organizace:

logo Central European Biosystems

Nové univerzální qPCR mixy. Výsledek získaný při řešení projektu Nano-PCR, ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách

Partnerské organizace:

logo Faculty of Sciences, Charles University
logo Third Faculty of Medicine, Charles University
logo Národní Ústav Duševního Zdraví
logo Vidia s.r.o.

Certifikovaná metodika (postup) – Kvalitativní průkaz antigenů virových vakcín

Výsledek získaný při řešení projektu:
Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku

Partnerská organizace:

logo sevapharma a.s.

Monoklonální protilátky 2E3.H3.F2, 3B6.0.C7, 4C6.D12.D2, 5G3.E5.A8, 6B4.E9.B4, 6B4.E9.B6, 6B4.E9.B12 a6D6.F10.D12 navázané na kubické paladiové nanočástice

Výsledek získaný při řešení projektu:
Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku

Partnerská organizace:

logo Central European Biosystems