Oblasti expertízy

Médiím a zájemcům o spolupráci nabízíme odborné konzultace v oblasti genetiky, virologie, buněčné biologie, imunologie, onkologie a dalších oborech molekulární a buněčné biologie.

Se stručnými odbornými dotazy můžete výzkumné pracovníky kontaktovat napřímo. V případě dotazů k projektům se prosím nejprve ozvěte vedoucímu grantové agendy.

Genetika

Zabýváme se studiem genetických faktorů, které ovlivňují vývoj organismu a vznik různých onemocnění. Součástí naší práce je i vývoj a odchov mutantních kmenů modelových organismů (např. myši, potkani, zebřičky či kur domácí).

Genomika a bioinformatika

V oblasti genomiky se věnujeme sekvenaci – tedy „čtení“ – genetické informace různých organismů (včetně člověka). Získaná data analyzujeme s využitím pokročilých algoritmů a ukládáme výsledky do specializovaných databází.

Virologie

Zkoumáme mechanismy vstupu virů do buněk, jejich množení a obecně interakci s hostitelem. Specializujeme se především na retroviry, které dokáží svou genetickou informaci zabudovat do genomu hostitele a tím jej změnit.

Molekulární onkologie

Věnujeme se výzkumu genů, které spouštějí nádorové bujení (onkogenů) a genů, které jej potlačují (antionkogenů). Zkoumáme také další faktory, které mohou způsobit onkologické změny v buňkách.

Buněčná biologie

V této oblasti výzkumu se zaměřujeme na fungování cytoskeletu („buněčného lešení“), jádra a dalších buněčných organel na molekulární úrovni. Studujeme například, jak cytoskelet ovlivňuje biologické aktivity buněk a architekturu buněčného jádra.

Imunologie

Objasňujeme na molekulární a buněčné úrovni, jak fungují buňky imunitního systému. Studujeme mechanismy, jak buňky imunitního systému rozpoznávají antigeny a ničí patogeny a nežádoucí buňky, včetně nádorových.

Buněčná signalizace

Zabýváme se molekulárními mechanismy buněčné signalizace a tím, jak tyto signály ovlivňují množení buněk, jejich zánik nebo interakci buňky s okolím.

Mechanobiologie

Snažíme se odhalit, jakým způsobem dochází na molekulární úrovni ke vzniku mechanických sil a jak tyto síly řídí vznik a vývoj zárodků různých organismů.

Vývojová biologie

Zkoumáme, jak vznikají tělní struktury během vývoje různých organismů. Zabýváme se také tím, jaké geny se na vývoji různých tkání podílejí.