Výzkumné infrastruktury

Národní infrastruktura chemické biologie

CZ-OPENSCREEN se zabývá identifikací molekulárních sond a vývojem nových nástrojů pro výzkum chemických sloučenin – kandidátů nových potenciálních léčiv. Provozuje také Národní sbírku chemických sloučenin.

Infrastruktura vám pomůže s vývojem testů, využitím vysoce výkonných screeningových metod, validací dat a optimalizací chemických sloučenin s možným biologickým účinkem.

Součástí služeb jsou i konzultace v oblasti chemie a analýza získaných dat včetně jejich vizualizace.

České centrum pro fenogenomiku

Infrastruktura se sídlem ve Vestci u Prahy (areál BIOCEV) se věnuje přípravě nových myších a potkaních modelů, jejich charakterizaci a chovu.

Centrum vám nabízí využití metod genomového inženýrství, vytvoření specifických mutantních kmenů včetně zvířat bez specifických patogenů (SPF) a zajistí jejich genotypizaci a fenotypizaci.

Využít můžete i služby preklinického testování, kryoprezervace a archivace, zobrazovacích technik a vyhodnocení získaných dat.

Czech-BioImaging

Czech-BioImaging tvoří síť pracovišť, která poskytují služby v oblasti medicínského a biologického zobrazování.

Součástí infrastruktury je 9 pracovišť, která vám umožní přístup ke špičkovým světelným a elektronovým mikroskopům a zařízením pro přípravu vzorků. K dispozici jsou i služby pokročilé analýzy obrazu či tvorby 3D modelů.

Jednotlivá pracoviště vám poskytnou svou expertizu také formou konzultací a specializovaných školení.

ELIXIR CZ

Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ) se zaměřuje na bioinformatické zpracování, ukládání a analýzu dat z biologického výzkumu. Tvoří ji distribuovaná síť pracovišť.

ELIXIR CZ nabízí bezplatný přístup k desítkám specializovaných databází, jedinečných softwarových nástrojů a provozuje infrastrukturu výpočetních a úložných kapacit.

Na pracovištích vám pomohou také s analýzou dat. Můžete se zúčastnit i řady odborných webinářů a praktických kurzů.