Možnosti spolupráce

Služby pro pracovníky IMG, výzkumné organizace, univerzity i komerční sféru

Desítky spokojených partnerů z ČR i zahraničí

Mnohaleté zkušenosti s řízením tuzemských i mezinárodních projektů

Služby servisních pracovišť

Servisní služby poskytujeme našim pracovníkům i organizacím mimo IMG.

Vyvineme pro vás biochemické testy a screeningové metody, vytvoříme mutantní linie modelových organismů, připravíme monoklonální protilátky a pomůžeme i s analýzou experimentálních dat.

Oblasti expertízy

Médiím a zájemcům o spolupráci nabízíme odborné konzultace v oblasti genetiky, virologie, buněčné biologie, imunologie, onkologie a dalších oborech molekulární a buněčné biologie.

Podpora výzkumných pracovníků

Výzkumným pracovníkům z IMG nabízíme konzultace v oblasti grantové podpory a ochrany duševního vlastnictví.

Transfer technologií

Pracovníkům z IMG pomáháme s přenosem výsledků výzkumu do komerční praxe.

Pomůžeme vám s přípravou a podáním patenti, vyhledáním vhodného komerčního partnera i průběhem jednání.

Nabídka patentů k licencování

Licence poskytujeme především komerčním společnostem.

Využijte naše patenty k rozvoji svých služeb a produktů. Zprostředkujeme vám konzultace s původci výsledků výzkumu a pomůžeme se založením spin-off společnosti.

Reference našich partnerů

Spolupracovali jsme na řadě zajímavých projektů s desítkami výzkumných i komerčních organizací.

Čeho si na partnerství s IMG cení?

Vybavení a technologie

Pro výzkumnou i servisní práci využíváme nejmodernější přístrojové vybavení – světelné a elektronové mikroskopy, sekvenátory, hmotnostní spektrometry, cytometry a buněčné sortery.

Naší specialitou je vývoj monoklonálních protilátek, identifikace a vývoj nových molekulárních sond a terapeutických sloučenin.