Proč si vybrat IMG?

Náš výzkum nese výsledky

Dosahujeme našeho hlavního cíle – objasňujeme, jak geny napomáhají formování a fungování živých organismů.

Pravidelně publikujeme v prestižních časopisech Nature, Science, Cell, nebo Cancer Research a podle mezinárodního hodnocení patříme mezi přední pracoviště Akademie věd ČR.

V rámci transferu technologií jsme komercializovali mj. stovky hybridomů produkujících unikátní monoklonální protilátky a jsme původcem více než 40 patentů, které nabízíme k licencování komerčním partnerům.

Mezinárodní prostředí

Zahraniční pracovníci jsou jedním z pilířů našeho ústavu. Na IMG působí přes 100 PhD studentů z více než 20 zemí a 2 výzkumné laboratoře se zahraničními vedoucími pracovníky.

Komunikace na IMG proto probíhá především v angličtině. Zájemcům nabízíme zprostředkování kurzu češtiny a dalších jazyků.

Unikátní servis pro váš projekt

S výzkumem vám pomohou servisní pracoviště a výzkumné infrastruktury, které disponují jedinečnými přístroji a znalostmi.

Součástí našich servisních služeb je např. příprava biologických modelů na míru, vývoj screeningových testů, genomická a proteomická analýza nebo přístup k pokročilým světelným mikroskopům a dalším zobrazovacím technikám.

Jsme ve spojení s vědeckou komunitou

Spolupracujeme s řadou českých i zahraničních univerzit a společností – a to i formou zahraničních stáží.

Nové zkušenosti načerpáte na institucích jako Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Oslo University Hospital, Inserm nebo Ludwig-Maximilians-Universität München.

Rovné příležitostí pro každého

Od roku 2022 implementujeme cíle Plánu rovných příležitostí, které zaručují možnost rozvíjet svou kariéru bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, sexuální orientaci, zdravotní omezení nebo náboženské vyznání.

Bádejte v srdci Evropy

Ústav molekulární genetiky sídlí v areálu Akademie věd ČR na jihovýchodním okraji Prahy, jen 20 minut MHD od městského centra.

Hlavní město České republiky je metropole s otevřenou myslí, v níž žijí expati a studenti z celého světa. Praha nabízí řadu kulturních zážitků, možností odpočinku a rychlé letecké spojení do celé Evropy.