Služby servisních pracovišť

Servisní služby poskytujeme našim pracovníkům i organizacím mimo IMG v rámci výzkumných servisů, servisně-výzkumných skupin a výzkumných infrastruktur.

Kontaktní údaje pro příslušné pracoviště zjistíte kliknutím na odkaz dané služby.

S čím potřebujete pomoci?

Příprava modelů myší a potkanů na míru

Vývoj a odchov mutantních kmenů (včetně SPF), genotypizace, fenotypizace, preklinické testování, kryoprezervace spermií a embryí.

Příprava jiných biologických modelů

Vývoj unikátních mutantních linií zebřiček, kura domácího, drápatek, háďátek, mihulí, kopinatců a kroužkovců.

Preklinické testování na zvířecích modelech

Toxikologické a farmakologické studie na hlodavcích i nehlodavcích, vývoj diagnostických metod, syntéza, charakterizace a certifikace chemických látek.

Vývoj a produkce monoklonálních protilátek

Příprava myších monoklonálních protilátek (včetně ELISA testování), klonování hybridomových linií a jejich uložení do kryobanky.

Vývoj screeningových a biochemických testů

Příprava a optimalizace vysoce výkonných screeningových metod, vývoj biochemických a buněčných testů podle požadavků výzkumných pracovníků.

Genomická a bioinformatická analýza

Zpracování a sekvenace DNA a mRNA vzorků, příprava DNA knihoven, analýza získaných dat.

Proteomická analýza

Příprava vzorků, analýza peptidů hmotnostní spektroskopií, vyhodnocení získaných dat.

Průtoková cytometrie

Analýza buněk na průtokových cytometrech, analýza získaných dat, proškolení uživatelů.

Využití pokročilých mikroskopů

Přístup ke světelným i elektronovým mikroskopům a zobrazovacímu softwaru, služby zpracování a analýzy obrazu, proškolení uživatelů, vývoj speciálních mikroskopovacích produktů a nových zobrazovacích metod.

Další zobrazovací techniky a analýza obrazu

Magnetická rezonance vzorku, obrazová analýza s využitím umělé inteligence.