Služby servisních pracovišť

Servisní služby poskytujeme našim pracovníkům i organizacím mimo IMG v rámci výzkumných servisů, servisně-výzkumných skupin a výzkumných infrastruktur.

Kontaktní údaje pro příslušné pracoviště zjistíte kliknutím na odkaz dané služby.

S čím potřebujete pomoci?

Příprava myších a potkaních modelů na míru

Vývoj a chov mutantních linií (včetně SPF kmenů), genotypizace, kryoprezervace spermií a embryí a navazující služby.

Fenotypizace myších a potkaních modelů

Charakterizace kardiovaskulárních a plicních funkcí, metabolická, biochemická a neurobehaviorální analýza, funkční testování zraku a sluchu.

In-vivo zobrazování myších a potkaních modelů

Fluorescenční a bioluminiscenční zobrazování vývojových a patologických změn, 3D vizualizace dospělých jedinců i embryí.

Příprava jiných biologických modelů

Vývoj unikátních mutantních linií zebřiček, kura domácího, drápatek, háďátek, mihulí, kopinatců a kroužkovců.

Preklinické testování na zvířecích modelech

Toxikologické a farmakologické studie na hlodavcích i nehlodavcích, vývoj diagnostických metod, syntéza, charakterizace a certifikace chemických látek.

Vývoj a produkce monoklonálních protilátek

Příprava myších monoklonálních protilátek (včetně ELISA testování), klonování hybridomových linií a jejich uložení do kryobanky.

Vývoj screeningových a biochemických testů

Příprava a optimalizace vysoce výkonných screeningových metod, vývoj biochemických a buněčných testů podle požadavků výzkumných pracovníků.

Genomická a bioinformatická analýza

Zpracování a sekvenace DNA a mRNA vzorků, příprava DNA knihoven, analýza získaných dat.

Proteomická analýza

Příprava vzorků, analýza peptidů hmotnostní spektrometrií, vyhodnocení získaných dat.

Průtoková cytometrie

Analýza buněk na průtokových cytometrech, analýza získaných dat, proškolení uživatelů.

Světelná mikroskopie a analýza obrazu

Přístup k pokročilým světelným mikroskopům a softwaru pro obrazovou analýzu, služby od návrhu experimentálních postupů, získání obrazových dat až po jejich zpracování a analýzu.

Kryo-elektronová mikroskopie

Přístup k transmisním elektronovým mikroskopům a technologiím přípravy vzorků, školení a podpora uživatelů, návrh experimentů, zpracování dat, vývoj a optimalizace metod na míru.