Nabídka výsledků k licencování

V případě zájmu o licencování nabízeného výsledku kontaktujte prosím Centrum transferu technologií.

Nabídka patentů

Naši výzkumní pracovníci jsou původci a spolupůvodci technologií a látek s velkým potenciálem, pro jejichž komercializační ochranu aktuálně probíhá více než 30 patentových řízení od USA, přes EU, Čínu, Japonsko až po Austrálii. Další naše výsledky jsou chráněny 41 aktivními českými a mezinárodními patenty v 11 patentových „rodinách“. Výstupy našeho výzkumu poskytujeme komerčním partnerům na bázi licencí a dále je rozvíjíme.

Následující patenty nabízíme k licencování:

RodinaNázev patentuČíslo publikaceDokument / PoznámkaWeb
1Phospholipid derivatives and their use as medicamentsEP3606534B1dalších 13 validací – HU, ES, PT, DK, AU, DE, GR, FR, GB, IT, PO, SV, SL
Deriváty fosfolipidů a jejich použití jako léčivaCZ308596Patentový spis
2Method of preparing genetically modified poultry resistent to subgroup j avian leukosis virusWO2020253894A1
Způsob přípravy geneticky upravené drůbežeCZ308509Patentový spis
3Lipophosphonoxins, method of their prepatarion and useEP2527351A1dalších 7 validací – MC, LU, IE, GB, FR, DE, CH
Lipofosfonoxiny, jejich příprava a použitíCZ303569Patentový spis
415beta-substituted estrone derivatives as selective inhibitors of 17beta-hydroxysteoid-dehydrogenases, method of preparation and use thereofUS20190330258A1
5Pharmaceutical composition comprising diphenyleneiodonium for treating diseases caused by the parasites belonging to the family trypanosomatidaeEP3054941A1další 3 validace – FR, DE, ES
Farmaceutický přípravek obsahující difenyleneiodonium k léčbě onemocnění vyvolaných parazity čeledi Trypanosomatidae CZ305247Patentový spis
Pharmaceutical composition comprising diphenyleneiodonium for treating diseases caused by the parasites belonging to the family trypanosomatidaeUS10350176B2
6Farmaceutický přípravek obsahující monensin pro léčení familiární adenomatózní polypózyCZ306011Patentový spis
7Polymorfismy v sekvenci NHE1 kura domácího asociované s rezistencí nebo sníženou senzivitou k ALV-JCZ307285Patentový spis
8Carborane compounds and methods of use thereofUS11020411B2
Carborane compounds and methods of use thereofJP6978420B2
Carborane compounds and methods of use thereofAU2016324495B2
9Způsob produkce spermií a transgenních ptákůCZ307102Patentový spis
10Způsob detekce RNA se zvýšenou účinností a citlivostí vhodný pro kvantitativní stanovení mRNA a reakční pufry pro použití při tomto způsobuCZ308956Patentový spis
11Využití polymethiniových soli jako mitochondriálních sondCZ304094Patentový spis

Nabídka nástrojů, metod a kitů

Postupy, technologie a metody vyvinuté v našich laboratořích pokrývají veškeré činnosti molekulárně biologického výzkumu, od expresních nástrojů přes mikroskopovací a nanotechnologické vizualizační pomůcky, výzkumné platformy, diagnostické a konfirmační eseje a kit-ready technologie pro akademický výzkum, komerční diagnostiku i vývoj léčiv.

Následující nástroje a technologie nabízíme k licencování:

NástrojPopis
RT-PCR enhancerNový typ reakčního TPP pufru pro výkonnou RT-PCR i u obtížně aplifikovatelných fragmentů. TPP pufr zlepšuje účinnost reverzní transkripce a umožňuje zjednodušenou kvantifikaci mRNA za použití sníženého množství jak RNA, tak i M-MLV reverzní transkriptázy.
Genomics softwareSoftware pro analýzu výsledků vysokokapacitního sekvenování se zaměřením na mezipopulační rozdíly, využitelný pro výzkumné a diagnostické účely.
Mito-probesKnow-how výroby a užití chemicky a fotochemicky stabilních prob pro výzkum mitochondrií a pro diagnostiku včetně dvoufotonové fluorescence, s potenciálem diagnostické a terapeutické aplikace.
miRNA detection kitKnow-how pro výrobu a užití kitu pro izolaci mikroRNA pro výzkum a diagnostiku.
Low-step PCR kitSpecifický reakční pufr a know-how snižující počet reagencií a potřebných kroků k analýze PCR obtížně transkribovatelných úseků, využitelný v akademickém výzkumu i komerční praxi.
Gama-tubulin ELISA kitELISA kit pro přesné stanovení gama-tubulinu v komplexních buněčných lyzátech i tělních tekutinách uplatnitelný při studiu gama-tubulinu a v diagnostice.
TWA polymerase kitKit pro amplifikaci delších DNA fragmentů určených pro klonování obsahující unikátní polymerázu se zvýšenou enzymatickou aktivitou a optimalizovaný reakční pufr.
Microscopy mount mediaOptimalizovaná montovací media pro zlepšení vizualizačních vlastností preparátů při studiu obtížně vizualizovatelných jevů v mikroskopii.
Gama-tubulin iPCR detection kitVysoce citlivý gama-tubulin amplifikační kit. Využívá imuno-PCR amplifikační systém, kde biotinylovaná protilátka je detegována pomocí extravidinu a biotinylovaných DNA molekul.

Nabídka protilátek a hybridomových linií

Naše laboratoře mají mnohaleté zkušenosti s vývojem monoklonálních protilátek. Jsme lídrem ve vývoji inovativních postupů a technologií pro smluvní produkci protilátek na míru. Z našich vlastních vědeckých projektů již vzešlo několik set specifických protilátek využívaných v biotechnologickém průmyslu a akademickými partnery po celém světě.

Aktuálně nabízíme k licencování následujících 42 protilátek pro výzkumné užití:

Protilátky proti tubulinu
Protilátky proti proteinům asociovaným s tubulinem
Protilátky proti proteinům intermediárních filament
Protilátky proti PPM1D/Wip1
Protilátky proti metabotropnímu glutamátovému receptoru – nová 1b varianta
Protilátky proti SARS-CoV-2-SPIKE1
Protilátky proti PTHrP
Protilátky proti ribozomálním proteinům
Protilátky proti dalším proteinům