Vedení ústavu

Ředitel ústavu RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Zástupce ředitele RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

Rada ÚMG AV ČR, v. v. i.

Předseda RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Místopředseda RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
Členové-interní RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machoň, Ph.D.
Doc. David Staněk, Ph.D.
Doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Členové-externí Doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (ÚEB, PřF MU)
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)
Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (ENTU)
RNDr. Lubomír Rulíšek, Ph.D. (ÚOCHB)
Tajemnice Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

Dozorčí rada ÚMG AV ČR, v. v. i.

Předseda RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ AV ČR)
Místopředseda Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (ÚMG AV ČR)
Členové Ing. Jan Kopečný, DrSc. (ÚŽFG AV ČR)
Ing. Jiří Hašek, CSc. (MBÚ AV ČR)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
Tajemnice Leona Krausová

Zástupci ÚMG v Akademickém sněmu AV ČR 2014-2018

RNDr. Petr Dráber, DrSc.
RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Mgr. David Staněk, Ph.D.
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.

Mezinárodní vědecká rada (ISAB)

 Rudi Balling

Rudi Balling

Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxemburg
Luxembourg, Luxembourg

 Suzanne Eaton

Suzanne Eaton

Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI – CBG)
Dresden, Germany

Marcos Malumbres

Marcos Malumbres

Spanish National Cancer Research Centre
Madrid, Spain

 Renée Schroeder

Renée Schroeder

Max F. Perutz Laboratories (MFPL) 
Vienna, Austria

Claudio Sunkel

Claudio Sunkel 

Institute for Molecular and Cell Biology
Porto, Portugal

Poslední změna: 9. říjen 2017