Popularisation (in Czech)

Když onemocní buňky – vzdělávací cyklus NEZkreslená věda. Odborný garant: M. Reiniš 

 

Myš je nenahraditelná –  Týdeník Květy (pdf)
Jedním z míst, kde doslova vše stojí na myších, je Ústav molekulární genetiky AV ČR. Zdejší pracoviště je členem prestižního celosvětového konsorcia IMPC sdružujícím několik nejlepších vědeckých ústavů na světě. Jejich společným cílem je rozluštit a charakterizovat funkci všech asi 20 000 genů, které myš – stejně jako člověk – má. Už za pět let bychom tak měli vědět, co každý individuální gen dělá, za jaké poruchy je zodpovědný, jak pozitivně či negativně se navzájem ovlivňují.

Last change: February 29, 2016