Vedení ústavu

 

Ředitel ústavu RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Zástupce ředitele RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Zástupce ředitele pro administrativní záležitosti  Ing. Martin Polák
Tajemnice ústavu Mgr. Věra Chvojková, MBA

Rada ÚMG AV ČR, v. v. i.

Předseda RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Místopředseda doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Členové-interní RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Členové-externí Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (ÚEM, AV ČR)
Doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (ÚEB, PřF MU)
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)
Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (ENTU)
Tajemnice Mgr. Věra Chvojková, MBA

Dozorčí rada ÚMG AV ČR, v. v. i.

Předseda RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (AV ČR)
Místopředseda prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Členové Ing. Jiří Hašek, CSc. (MBÚ AV ČR)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (BTÚ AV ČR)
Tajemnice Leona Krausová

Zástupci ÚMG v Akademickém sněmu AV ČR 2018-2022

Mezinárodní poradní sbor (MPS)

Poslední změna: 11. březen 2021