Oddělení myší molekulární genetiky

Lidé

Vedoucí prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Zástupce vedoucího Ing. Petr Jansa, CSc.
Postdoktorandka Mgr. Barbora Vališková, Ph.D. [rodičovská dovolená]
Odborná pracovnice Mgr. Jana Modráčková [mateřská dovolená]
Laborant Dr. Giordano Tanieli
PhD student Mgr. Karel Fusek

Další informace o skupině