Oddělení myší molekulární genetiky

Lidé

Vedoucí prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Zástupce vedoucího Ing. Petr Jansa, CSc.
Vědecké asistentky MUDr. Lenka Daumová [mateřská dovolená]
RNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.
Postdoktorandka Mgr. Barbora Vališková, Ph.D.
Odborná pracovnice Mgr. Jana Modráčková
PhD studenti Mgr. Karel Fusek
Diana Lustyk, M.Sc. [rodičovská dovolená]

Další informace o skupině