Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát let

21. 9. 2012 Oznámení
V roce 1962 byl založen samostatný Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG). ÚEBG je i podle zakládací listiny přímým předchůdcem IMG, a proto v tomto roce slavíme padesáté výročí založení našeho ústavu.


V roce 1962 byl založen samostatný Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG). ÚEBG je i podle zakládací listiny přímým předchůdcem IMG, a proto v tomto roce slavíme padesáté výročí založení našeho ústavu. Teprve v roce 1977 byl ÚEBG spojen s několika biochemickými laboratořemi ÚOCHB a přejmenován na Ústav molekulární genetiky ČSAV (IMG). Za definitivní rok vzniku IMG tedy někteří považují až tento rok.

Sdílet tento příspěvek