Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně

  • Termín: 27. 11. 2012  |  8:00 - 17:00
  • Místo: IMG, posluchárna v přízemí

Teoretický jednodenní seminář o metodách, novinkách a problémech v oblasti mikroskopické imunodetekce v biologii a medicíně. Kurz je vhodným doplňkem pro absolventy týdenního kurzu „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“.


Teoretický jednodenní seminář o metodách, novinkách a problémech v oblasti mikroskopické imunodetekce v biologii a medicíně.

Zahrnuje: Principy fluorescenční mikroskopie a konstrukce mikroskopu, protilátky a práce s nimi, fluorochromy a příprava konjugátů, histochemie v procházejícím světle, fluorescenční imunohistochemie, imunofluorescence na tkáňových kulturách a v histologii, techniky barvení pozadí­, digitální fotodokumentace.

Kurz je vhodným doplňkem pro absolventy týdenního kurzu „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“.

 

Více informací na – http://nucleus.img.cas.cz/kurzif/.