Seminář – Jan Bražina

  • Termín: 22. 5. 2013  |  15:00
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

“Daxx, a new player in DNA damage response”


“Daxx, a new player in DNA damage response” Brazina