Mikroskopické metody v biomedicíně

  • Termín: 14. 10. 2013 - 18. 10. 2013
  • Místo: Budova IMG

Kurz je určen zejména pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky v biomedicínských oborech. Řada oborových komisí kurz započítává do splnění studijních povinností doktoranda.


Pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními pokrývá moderní metodologii světelné a elektronové mikroskopie (včetně principů přípravy biologických preparátů), získání a zpracování digitálního obrazu a stereologie. Součástí kurzu je také úvod do techniky sondové mikroskopie (atomic force microscopy) a její demonstrace.

 

Více informací – www.microscopytraining.eu.