Výsledky 1. výzvy pro budoucí uzly Euro-BioImaging

28. 9. 2013 Tiskové zprávy

Euro-BioImaging je projekt EU, jehož cílem je vytvořit pan-evropskou infrastrukturu pro biologické a biomedicínské zobrazování. Tato infrastruktura bude složena z úzce propojených špičkových evropských zobrazovacích pracovišť, která nabídnou vědcům v Evropě otevřený přístup k širokému spektru inovativních zobrazovacích technologií.


Euro-BioImaging je projekt EU, jehož cílem je vytvořit pan-evropskou infrastrukturu pro biologické a biomedicínské zobrazování. Tato infrastruktura bude složena z úzce propojených špičkových evropských zobrazovacích pracovišť, která nabídnou vědcům v Evropě otevřený přístup k širokému spektru inovativních zobrazovacích technologií. Tyto technologie jsou například využívány pro výzkum nových diagnostik a léčby vážných chorob. Euro-BioImaging vyhlásil 1. výzvu pro budoucí uzly Euro-BioImaging v lednu 2013. Celkem zaslalo přihlášku 71 zobrazovacích pracovišť z 19 zemí. Česká republika zaslala dvě přihlášky.

První přihláška s „Multimodálním uzlem pro pokročilou světelnou a elektronovou mikroskopii” byla předložena Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Navržený uzel zahrnuje zobrazovací technologie a expertízu Ústavu molekulární genetiky, Biotechnolologického a biomedicínského centra Akademie věd a Karlovy univerzity v Praze (BIOCEV) a Fyziologického ústavu AV ČR. Hodnotící komise vysoce ocenila šíři zobrazovacích technologií a jedinečnost několika nejnovějších technologií v evropském kontextu.

Druhá přihláška s „Multimodálním uzlem pro pokročilou světelnou mikroskopii a medicínské zobrazování” byla podána Masarykovou univerzitou v Brně. V rámci navrženého uzlu jsou zahrnuty zobrazovací technologie Masarykovy univerzity, Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Ústavu experimentální botaniky a Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Hodnotící komise vyzdvihla kvalitu výzkumu již fungujících skupin. Dále komise uvedla, že pracoviště jako celek poskytují velmi kvalitní instrumentaci.

Osa Praha – Brno vytváří páteř pro budoucí národní zobrazovací infrastrukturu. Národní zobrazovací infrastruktura bude poskytovat otevřený přístup všem vědcům v ČR k inovativním zobrazovacím technologiím v biologii a biomedicíně. Budeme také podporovat vědeckou spolupráci a vzdělávat vědce v zobrazovacích technologiích, jejichž rutinní znalost je předpokladem pro úspěšný výzkum v biologii a medicíně. Sdílení unikátních a finančně náročných zobrazovacích přístrojů zajistí vyšší efektivitu veřejných investic do výzkumu. Česká zobrazovací infrastruktura se tak zařadí mezi vedoucí zobrazovací pracoviště v Evropě.

Konsorcium Euro-BioImaging nyní vyjednává s členskými státy EU právní a řídící model budoucí infrastruktury. Český koordinátor Pavel Hozák diskutuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nutné kroky pro vstup do konstrukční fáze Euro-BioImaging a pro vytvoření národní zobrazovací infrastruktury.

 

Kontaktní osoba:

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i.,
tel.: +420 241 062 219, e-mail: pavel.hozak@img.cas.cz

 

Tisková zpráva v pdf verzi.
Více informací o projektu na http://www.eurobioimaging.cz nebo také na coordinator@eurobioimaging.cz.

Sdílet tento příspěvek