Ústav molekulární genetiky získal akreditaci oboru bioinformatika

16. 12. 2013 Oznámení

Bioinformatika je skloubením molekulární a buněčné biologie, biochemie, statistiky a počítačové vědy.Co je bioinformatika?

Bioinformatika je skloubením molekulární a buněčné biologie, biochemie, statistiky a počítačové vědy. Zabývá se nejen vývojem nástrojů pro přístup, používání a správu biologických databází, ale především analýzou, interpretací a vyhledáváním vztahů v molekulárně-biologických datech. Zkrátka, biologie v počítači.

Studium

Při zajišťování oboru se spojily dvě významné univerzity VŠCHT a ČVUT se dvěma ústavy Akademie věd, IMG a UOCHB. Zatímco VŠCHT poskytuje vzdělání z oblasti přírodních věd, Fakulta informačních technologií ČVUT zajišťuje výuku informatiky orientované směrem jak praktickým, tak teoretickým. Na ústavech Akademie věd pak působí dvě největší české bioinformatické skupiny, jejichž výzkumné zájmy a odborné znalosti pokrývají celou šíři bioinformatiky. Akreditovány jsou bakalářský a navazující magisterský studijní obor.

Více informací – http://studuj.bioinformatiku.cz.

Sdílet tento příspěvek