Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii na IMG

23. 1. 2014 Tiskové zprávy

Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahajuje v úterý 21. ledna 20014 provoz nového centra excelence pro super-rezoluční mikroskopii.


Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR (IMG) zahajuje v úterý 21. ledna 2014 provoz nového centra excelence pro super-rezoluční mikroskopii. Super-rezoluční mikroskopie je revoluční mikroskopická metoda, která umožňuje pozorování menších detailů především v buněčné biologii, než bylo dosud možné konvenčními mikroskopickými metodami.

Centrum je součástí evropské sítě center excelence NIKON. V Evropě je pouze 5 těchto center (IMG Praha, ICFO Barcelona, Koki Budapešť, UvA Amsterdam, Stockholm). Jsme hrdí, že se společnost NIKON rozhodla umístit své centrum excelence do České republiky, a na půdu Akademie věd ČR.

Centrum excelence Nikon má formu partnerství a výměny znalostí s hostující institucí, která je zaměřena na určitou oblast výzkumu. Partnerství zajišťuje vědcům přístup k nejmodernějším pokročilým světelným mikroskopům a technické expertíze Nikon. Společnosti Nikon poskytuje cennou zpětnou vazbu od vědců, kteří provádějí špičkový výzkum s použitím těchto přístrojů. Tato spolupráce přispívá k vytváření nových zobrazovacích řešení.

Kontaktní osoba:

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i.,
tel.: +420 241 062 219, e-mail: pavel.hozak@img.cas.cz

Plné znění tiskové zprávy v pdf verzi.
Rozhovor v Českém rozhlasu – www.rozhlas.cz.
Reportáž České televize – www.ceskatelevize.cz.
Článek v Akademickém bulletinu – http://data.abicko.avcr.cz.

Sdílet tento příspěvek