VEŘEJNÁ SBÍRKA

19. 10. 2014 Oznámení

Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.


Dne 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6. října podlehla závažné nemoci. Její rodiče jsou zaměstnanci IMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč a další více než 3,3 milionu Kč měli je uhradit Katareeyni rodiče.

Naše sbírka byla dne 31. 10. 2014 ukončena.

K 31.10.2014 byla na kontu sbírky částka ve výši 2 835 633, 52 Kč.

FN Motol byla uhrazena částka 2 268 796,- Kč, náklady za léčbu Katareeyi.

Na účtu sbírky zbývá částka ve výši 566 837, 52 Kč.

Tato částka bude využita na podporu léčby obdobných případů, totiž jiných cizinců, kteří v ČR dlouhodobě žijí, nejsou kryti veřejným zdravotním pojištěním a náklady na jejich léčení, které jim bylo v ČR poskytnuto, jsou pro ně nesplatitelné. Více v dopisu Magistrátu hl. města Prahy.

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté příspěvky.

Vedení IMG se ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi nyní snaží iniciovat takové legislativní změny, které by v budoucnu zabránily opakování podobných případů.

[collapser title=“Přílohy“ open=0]

Využití výtěžku sbírky – akceptace Využití výtěžku sbírky
Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění? Analýza - Pavel Čižinský
dopis politikům (8. 12. 2014) dopis_politikum_8.12.2014
webový článek (euractiv.cz – 5. 12. 2014) euractiv_5.12.2014
webový článek (pojistenivpraxi.cz – 14. 11. 2014) pojistenivpraxi.cz_14.11.2014
blogový článek (Aktuálně.cz – 3. 11. 2014) Vaclav_Horejsi-Nazory_Aktualne
novinový článek (Lidové Noviny – 10. 10. 2014) Lidove_Noviny_10.10.2014
novinový článek (Euro – 6. 10. 2014) Deti_druhe_kategorie
blogový článek (Aktuálně.cz – 11. 9. 2014) Vaclav_Horejsi-Nazory_Aktualne
novinový článek (Lidové Noviny – 3. 9. 2014) Lidove_noviny_3.9.2014
novinový článek (Lidové Noviny – 17. 7. 2014) Lidove_noviny_17.7.2014
Osvědčení o sbírce Osvedceni_o_sbirce

[/collapser]

Sdílet tento příspěvek