Spolupráce společnosti Sigma-Aldrich® a IMG

9. 2. 2015 Tiskové zprávy

Sigma-Aldrich® a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., navazuje spolupráci pro využívání nové technologie modifikace genů ve výzkumných laboratořích


Sigma-Aldrich® a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., navazuje spolupráci pro využívání nové technologie modifikace genů ve výzkumných laboratořích

Společnost Sigma-Aldrich, která dodává produkty, služby a komplexní řešení pro potřeby vědy a výzkumu, zahájila spolupráci v oblasti editace genů s Českým centrem fenogenomiky (CCP) při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (IMG). Sigma-Aldrich poskytuje CCP/IMG jako jedinému pracovišti v Evropě technologii Sigma CRISPR, včetně reagencií, konzultací a služeb specializovaných bioinformatiků pro editaci genů.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Českým centrem pro fenogenomiku,“ prohlásil Sean Muthian, Ph.D., MBA, ředitel strategického marketingu a spolupráce společnosti Sigma-Aldrich. „Díky užití technologie CRISPR nebo nukleáz založených na zinc-fingers, dojde k významnému zrychlení translačního výzkumu zaměřeného na tvorbu zvířecích modelů poruch lidského genomu.“

„Zařazení nových technologií založených na uživatelsky programovatelných nukleázách, jako např. technologie CRISPR/Cas, do našeho portfolia služeb ušetřilo našim pracovníkům oproti konvenčním metodám více než 75 % času. Není tedy překvapením, že požadavky na naše služby využívající tyto technologie zaznamenaly v minulém roce významný nárůst – ke konci roku 2014 jsme pracovali na téměř 100 projektech ve spolupráci s českými i zahraničními badateli. Spolupráce s Sigma-Aldrich nám umožňuje dále zlepšovat efektivitu poskytovaných služeb a držet krok s růstem počtu objednávek.“ vysvětlil doc. Radislav Sedláček, Ph.D., ředitel Českého centra fenogenomiky.

„Naše spolupráce s CCP/IMG je příkladem toho, jak společnost Sigma-Aldrich dává k dispozici vědcům technologie ke zlepšení reprodukovatelnosti jejich výsledků, protože pomocí naší technologie CRISP/Cas mohou vědci snáze a spolehlivěji modifikovat požadované geny“ dodává Muthian.

České centrum fenogenomiky (www.phenogenomics.cz) je největší středoevropskou komplexní výzkumnou infrastrukturou připravující a využívající laboratorní geneticky modifikované myší modely. V novém komplexu IMG-BIOCEV zajišťuje pro široký okruh badatelů odchov laboratorních zvířat v podmínkách bez specifických patogenů (SPF) a širokou škálu služeb souvisejících s genovými modifikacemi.

Více informací – www.sigma.com.

Sdílet tento příspěvek