Prestižní evropský grant pro mladého vědce z IMG

9. 2. 2015 Tiskové zprávy

Biolog Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd získal grant Evropské výzkumné rady – ERC Consolidator Grant.


Prestižní evropský grant pro mladého vědce z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Důvod k oslavě.

Biolog [phonebook id=“537″ title=“Petr Svoboda“] z Ústavu molekulární genetiky AV ČR získal grant Evropské výzkumné rady – ERC Consolidator Grant.

ERC Consolidator granty jsou určeny mladým vědcům, kteří získali doktorát v rozmezí 7 až 12 let před podáním návrhu, mají výrazně nadprůměrné vědecké výsledky vzhledem k danému oboru a jejich stupni kariéry a připraví vysoce kvalitní projekt s originálním nápadem. Oceněný projekt Petra Svobody s názvem D-FENS byl vybrán z více než 2500 návrhů projektů. Na dalších pět let tak vědeckou práci Svobodovy laboratoře podpoří dva miliony EUR.

Projekt D-FENS bude zkoumat obranné funkce tzv. malých RNA. Malé RNA jsou molekuly, které u živočichů obecně udržují stabilitu genomu v zárodečných buňkách a u bezobratlých zajišťují antivirovou imunitu skrze mechanismus RNA interference (v roce 2006 byla za její objev udělena Nobelova cena). U savců je antivirová RNA interference vypnutá a místo ní funguje systém vrozené a získané imunity využívající specializované buňky. Hlavním cílem projektu je vyskoušet, jak opětovné zapnutí RNAi změní savčí antivirovou ochranu.  „Chceme totiž zjistit, jestli by tudy mohla vést cesta k novému druhu antivirové terapie“, uvádí Petr Svoboda. Zbývající části projektu se věnují biologickým rolím malých RNA v savčích vajíčkách, která představují model pro studium evolučních adaptací malých RNA . „Studium evolučních adaptací často prozradí o molekulárních mechanismech věci, které bychom se jinak těžko dozvěděli.“, říká Petr Svoboda.

Petr Svoboda vystudoval buněčnou a vývojovou biologii na Přírodovědecké fakultě UK. V roce 1998 odešel na Pensylvánskou univerzitu ve Filadelfii (člena tzv. břečťanové ligy), kde v roce 2002 získal doktorát z buněčné a molekulární biologie. Poté strávil tři roky na postdoktorálním pobytu ve Friedrich Miescher Institute ve švýcarské Basileji. S nabytými zkušenostmi se vrátil zpět do Prahy, kde v roce 2007 na Ústavu molekulární genetiky AV ČR založil vlastní vědeckou skupinu. Pravidelně publikuje v prestižních vědeckých časopisech a je nositelem několika ocenění, včetně prestižního EMBO Start up grantu (2006), Fellowshipu J. E. Purkyně od Akademie věd České republiky (2006) a ceny Neuron pro mladého vědce (2014)

Původní datum vyhlášení výsledků této prestižní soutěže bylo o několik dní posunuto, ale tyto poslední dny nekonečného čekání a stupňující se nervozity byly nakonec odměněny pozitivním výsledkem. Udělení tohoto grantu je ohromným úspěchem a důkazem toho, že i v České republice se dá dělat věda na světové úrovni.

 

Blahopřejeme!

 

Sdílet tento příspěvek