Publikace ohodnocené Radou IMG jako nejvýznamnější v roce 2014

21. 4. 2015 Gratulace

Ředitel IMG srdečně blahopřeje autorům publikací, které byly ohodnocené Radou IMG jako nejvýznamnější v roce 2014.


Ředitel IMG srdečně blahopřeje autorům publikací, které byly ohodnocené Radou IMG jako nejvýznamnější v roce 2014:

Původní práce

1. místo:
Svoboda O, Stachura DL, Machoňová O, Pajer P, Brynda J, Zon LI, Traver D, Bartůněk P: Dissection of vertebrate hematopoiesis using zebrafish thrombopoietin. Blood 2014 124(2): 220-8.

Tato práce získala Cenu IMG za nejlepší původní vědeckou práci za rok 2014

2. místo:
Bhattacharyya T, Reifova R, Gregorová S, Šimeček P, Gergelits V, Mistrik M, Martincova I, Pialek J, Forejt J: X Chromosome Control of Meiotic Chromosome Synapsis in Mouse Inter-Subspecific Hybrids. PLoS Genet 2014 10(2): e1004088.

3. místo:
Klimova L, Kozmik Z: Stage-dependent requirement of neuroretinal Pax6 for lens and retina development. Development 2014 141(6): 1292-302.

Přehledný článek

1. místo:
Bartek J, Hodny Z: Ageing: Old blood stem cells feel the stress. Nature 2014 512(7513): 140-1.

2. místo:
Gusareva ES, Kurey I, Grekov I, Lipoldová M: Genetic regulation of immunoglobulin E level in different pathological states: integration of mouse and human genetics. Biol Rev Camb Philos Soc 2014 89(2): 375-405.

 

gratulace IMG Best Papers 2014
Sdílet tento příspěvek