Čekají nás úžasné věci

2. 4. 2015 IMG v médiích

„Svět se vyvíjí ke stále složitějším strukturám, jako je třeba inteligence a vědomí a je odůvodněné si myslet, že to bude pokračovat. Jsou před námi úžasné věci.“


 

Svět se vyvíjí ke stále složitějším strukturám, jako je třeba inteligence a vědomí a je odůvodněné si myslet, že to bude pokračovat. Jsou před námi úžasné věci.“ 

Profesor Václav Hořejší

 

článek v pdf verzi článek

 

 

Kontakt:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v. i.,
tel.: 241 062 465, e-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/vaclav-horejsi/,
osobní stránka: http://people.img.cas.cz/vaclav-horejsi/

Sdílet tento příspěvek