Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 2. 11. 2015 - 13. 11. 2015
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty.


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.

Více informací o kurzu – http://pokroky.img.cas.cz.