BIOCEV rozšíří díky novému projektu OP VaVpI své přístrojové vybavení

20. 10. 2015 Tiskové zprávy

Na začátku letošního října vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu Vyšší kvalita a kapacita chovů transgenních modelů, jehož příjemcem je Ústav molekulární genetiky Akademie věd, v. v. i.


Praha, 20. října 2015 – Na začátku letošního října vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu Vyšší kvalita a kapacita chovů transgenních modelů, jehož příjemcem je Ústav molekulární genetiky Akademie věd, v. v. i.. Projekt bude financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková dotace na projekt dosahuje více než 97 milionů korun.

Základním cílem projektu je rozšíření přístrojového vybavení Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), jehož je Ústav molekulární genetiky příjemcem. Nově pořizované vybavení je určeno do zvěřince Českého centra fenogenomiky (CCP) při projektu BIOCEV, který se tímto navýšením stane největším chovným zařízením svého druhu v ČR a jedním z nejvýznamnějších v EU.

Klíčovým vybavením pořizovaným z projektu jsou nejmodernější chovné systémy pro laboratorní zvířata (myš, potkan), které umožní partnerům projektu chovat laboratorní zvířata v prostředí chráněném před nežádoucími infekcemi. V souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky o animal-wellfare a platnou legislativou zajišťují neustálou kontrolu nad životními podmínkami chovaných zvířat. Díky využití moderních technologií také tyto chovné systémy umožňují výrazně snížit provozní náklady zvěřince a zlepšit organizaci práce obsluhujícího personálu.

Rozšířením kapacity zvěřince se ze CCP stává celoevropsky významné centrum, které výrazně posílí konkurenceschopnost, kvalitu a prestiž výzkumných týmů projektu BIOCEV, které pro svoji vědeckou práci využívají laboratorní zvířata. Díky projektu se rozšíří možnosti spolupráce mezi Akademií věd, vysokými školami a firmami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Významné bude též posílení pozic CCP v evropských infrastrukturních projektech Infrafrontier a IPAD-MD a mezinárodním konsorciu IMPC.

Kontakt:

Radislav Sedláček, Ph.D.
ředitel CCP
zástupce ředitele IMG pro projekt BIOCEV

e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz
tel: +420 241 063 198

logos_banner

Sdílet tento příspěvek