Projekt Vyšší kvalita a kapacita chovů transgenních modelů byl úspešně dokončen

15. 1. 2016 Tiskové zprávy

Na konci loňského roku byla úspěšně dokončena realizace projektu „Vyšší kvalita a kapacita chovů transgenních modelů“, jehož příjemcem byl Ústav molekulární genetiky Akademie věd, v. v. i..


Na konci loňského roku byla úspěšně dokončena realizace projektu „Vyšší kvalita a kapacita chovů transgenních modelů“, jehož příjemcem byl Ústav molekulární genetiky Akademie věd, v. v. i.. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková dotace na projekt dosáhla více než 97 milionů korun.

Základním cílem projektu bylo rozšíření přístrojového vybavení Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), které zahájilo svoji činnost 1. ledna 2016. Nově pořizované vybavení bylo určeno do zvěřince Českého centra fenogenomiky (CCP) při projektu BIOCEV, který se tímto stal největším chovným zařízením svého druhu v ČR a jedním z nejvýznamnějších v EU.

Klíčovým vybavením pořizovaným z projektu byly nejmodernější chovné systémy pro laboratorní zvířata (myš, potkan), umožňující vědeckým pracovníkům chovat laboratorní zvířata v prostředí chráněném před nežádoucími infekcemi. V souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky o animal-wellfare a platnou legislativou zajišťují neustálou kontrolu nad životními podmínkami chovaných zvířat. Díky využití moderních technologií také tyto chovné systémy výrazně snižují provozní náklady zvěřince a zlepšují organizaci práce obsluhujícího personálu.

Rozšířením kapacity zvěřince se ze CCP stalo celoevropsky významné centrum, které výrazně posiluje konkurenceschopnost, kvalitu a prestiž výzkumných týmů projektu BIOCEV využívajících pro vědeckou práci laboratorní zvířata. Díky projektu se rozšiřuje možnosti spolupráce mezi Akademií věd, vysokými školami a firmami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Významné bude též posílení pozic CCP v evropských infrastrukturních projektech Infrafrontier a IPAD-MD a mezinárodním konsorciu IMPC.

Kontakt:

Doc. Radislav Sedláček, Ph.D.
ředitel CCP
zástupce ředitele IMG pro projekt BIOCEV

e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz
tel: 325 873 246 (kancelář CCP)

logos_banner

Sdílet tento příspěvek