Genetické úpravy lidí zaujmou vojáky

6. 2. 2016 IMG v médiích

Technologicky nejde o nic příliš nového, s živočišnými embryi se podobné pokusy již dělají.


„Technologicky nejde o nic příliš nového, s živočišnými embryi se podobné pokusy již dělají. Ale existuje jakýsi trochu iracionální odpor proti tomuto typu experimentů s genovými modifikacemi, neboť se tu již zachází s lidským embryem, byť jen s jeho nejčasnějšími stadii,“ říká Václav Hořejší.

 

článek v pdf verzi pdf článek

 

Kontakt:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., 
tel.: 241 062 465, e-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/vaclav-horejsi/,
osobní stránka: http://people.img.cas.cz/vaclav-horejsi/

Sdílet tento příspěvek