Ocenění pro prof. Jana Svobodu

2. 5. 2016 IMG v médiích

Prof. Jan Svoboda, přední český molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (IMG), byl zvolen zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA (NAS).


Prof. Jan Svoboda, přední český molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (IMG), byl zvolen zahraničním členem Národní akademie věd USA (NAS). Podle ředitele IMG prof. Václava Hořejšího je to pro českého genetika mimořádná pocta. „Každý vědec, který se do tohoto exkluzivního vědeckého klubu s více než 2000 americkými členy a 440 zahraničními dostane, si toho nesmírně váží. Profesor Svoboda si to rozhodně zaslouží, protože patří mezi světové zakladatele retrovirologie. Už v 60. letech pokládal základy tomuto oboru,“ říká prof. Hořejší.

Retroviry způsobují nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukemii i AIDS. Již na počátku 60. let prof. Svoboda vydával práce o biologii viru Rousova sarkomu, přenosném zhoubném nádoru drůbeže, vyvolaném specifickým rakovinovým retrovirem. Tato zjištění tvoří základ znalostí oboru. Prof. Svoboda je též nositelem ocenění Česká hlava.

Kontakt:

Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
tel.: 241 063 289, e-mail: jan.svoboda@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/jiri-hejnar/

Původní článek na www.avcr.cz nebo také v pdf verzi.

Sdílet tento příspěvek