Velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro pogratuloval prof. Janu Svobodovi

7. 6. 2016 IMG v médiích

Prof. Jan Svoboda, přední český molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, byl zvolen zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA.


Prof. Jan Svoboda, přední český molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, byl zvolen zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA. Ke zvolení mu dnes osobně pogratuloval velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro: „Gratuluji profesoru Svobodovi ke zvolení zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA, jednomu z nejvyšších ocenění, kterého může vědec dosáhnout. Potvrzuje to jeho celoživotní oddanost vědecké excelenci.“

Pro českého genetika je to mimořádná pocta. „Každý vědec, který se do tohoto exkluzivního vědeckého klubu s více než 2000 americkými členy a 440 zahraničními dostane, si toho nesmírně váží a profesor Svoboda si to rozhodně zaslouží, protože patří mezi světové zakladatele retrovirologie. Už v 60. letech pokládal základy tomuto oboru,“ řekl prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Retroviry způsobují nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukemii i AIDS. Již na počátku 60. let prof. Svoboda vydával práce o biologii viru Rousova sarkomu, přenosném zhoubném nádoru drůbeže, vyvolaném specifickým rakovinovým retrovirem. Tato zjištění tvoří základ znalostí oboru. Prof. Svoboda je též nositelem ocenění Česká hlava.

 

 

Kontakt:

Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
tel.: 241 063 289, e-mail: jan.svoboda@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/jiri-hejnar/

 

Původní článek na www.avcr.cz nebo také v pdf verzi.

Sdílet tento příspěvek