Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 31. 10. 2016 - 11. 11. 2016
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty.


 

Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.

 

 

Více informací o kurzu – http://pokroky.img.cas.cz.