Centrum preklinického testování potenciálních léčiv zahájilo svou činnost

22. 5. 2017 Oznámení

Za podpory Akademie věd České republiky (AV ČR) zahájilo činnost Centrum preklinického testování potenciálních léčiv (CPT), které získalo v lednu 2017 certifikát správné laboratorní praxe (SLP).


 

Za podpory Akademie věd České republiky (AV ČR) zahájilo činnost Centrum preklinického testování potenciálních léčiv (CPT), které získalo v lednu 2017 certifikát správné laboratorní praxe (SLP). Hlavním cílem CPT je preklinické testování látek, které uspěly ve vyhledávacím výzkumu a přispět tak k vývoji nových léků pro léčbu závažných život ohrožujících onemocnění a chorob dosud obtížně léčitelných.

Vznik CPT vychází z programu Preklinické testování potenciálních léčiv, který je důležitou součástí Strategie AV21 – výzkumného záměru AV ČR zaměřeného na praktické využívání výsledků základního výzkumu. CPT nabízí široké portfolio testů prováděných v režimu SLP nebo také správné výrobní praxe (SVP). Koordinaci CPT zajišťuje Fyziologický ústav AV ČR a na testování se dále podílejí: Ústav molekulární genetiky AV ČR s národní infrastrukturou CCP, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Biotechnologický ústav AV ČR, s otevřenou možností zapojení dalších ústavů a institucí. CPT nabízí své služby jak zájemcům z akademické tak i komerční sféry. Testování provádějí renomovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Výhodou je koordinovaný přístup, flexibilita a komplexnost v nabízených službách.

 

S rozsahem činností CPT se můžete seznámit na webových stránkách www. prekliniky.cz.

Sdílet tento příspěvek