Kurz „40. pokroky v molekulární biologii a genetice“

19. 6. 2017 Tiskové zprávy

V roce 2016 jsme oslavili 40. výročí konání kurzu „Pokroky v molekulární biologii a genetice“ organizovaného naším ústavem.


V roce 2016 jsme oslavili 40. výročí konání kurzu „Pokroky v molekulární biologii a genetice“ organizovaného naším ústavem. Jeho historie započala v roce 1977 a od té doby se koná pravidelně každý rok, takže jde zřejmě o nejdéle souvisle organizovaný kurz pro PhD studenty v naší zemi. Jeho cílem je poskytnout zejména PhD studentům a mladým vědcům v oboru biomedicíny poznatky o nejnovějším vývoji v oblasti molekulární a buněčné biologie, genetiky, vývojové biologie, biomedicíny a významných biotechnologií.

V roce 2016 se přednáškový kurz (45 min trvající přednášky následované 5 min diskusí) konal v Posluchárně Milana Haška našeho ústavu a trval dva týdny, od 31. října do 11. listopadu. Všech 41 přednášek bylo proneseno v angličtině a prezentovalo je 38 významných vědců z ústavů AV ČR a českých vysokých škol a tři vynikající vědci ze zahraničních laboratoří. Kurzu se zúčastnilo 77 účastníků, z toho 22 cizinců.

Organizátoři kurzu: prof. MUDR. Jiří Jonák, DrSc., vedoucí kurzu od r. 1990 (a účastnící se všech kurzů od jejich počátku v r. 1977), a doc. Petr Svoboda, PhD, spoluorganizátor kurzu od r. 2006.

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
tel.: 241 063 273,  jiri.jonak@img.cas.cz

Doc. Petr Svoboda, Ph.D.,
tel.: 241 063 147, e-mail: petr.svoboda@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research-groups/petr-svoboda

Sdílet tento příspěvek