Nově objevený protein hraje roli při vývoji bílých krvinek a při vzniku akutní myeloidní leukemie

6. 6. 2017 IMG v médiích

Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR s využitím moderních metod molekulární a buněčné biologie a ve spolupráci s několika prestižními zahraničními pracovišti nyní zjistili, že protein Evi2b je důležitý pro normální vývoj myeloidních buněk, a to zvláště granulocytů.


Podstatnou část imunitního systému tvoří různé druhy bílých krvinek. Všechny typy těchto buněk, ale také červené krvinky a krevní destičky, pocházejí z krvetvorných kmenových buněk přítomných v kostní dřeni. Kmenové buňky se ve dřeni udržují v malém počtu po celý život. Pod vlivem různých regulačních bílkovin (proteinů) se jich průběžně část vyvíjí na různé typy krvinek, které opouštějí kostní dřeň, jsou vyplavovány do krve a usazují se v lymfatických uzlinách, slezině a dalších imunitních orgánech a tkáních. Životně důležitým typem takto vznikajících bílých krvinek jsou tzv. myeloidní buňky, mezi které patří hlavně monocyty, makrofágy a granulocyty. Jejich hlavní funkcí je odstraňovat z organismu bakterie a jiné potenciálně škodlivé mikroorganismy, ale také odumřelé a poškozené vlastní buňky. Myeloidní buňky jsou nezbytné také pro vyvolání a správný průběh ochranných zánětlivých reakcí. Některé poruchy vývoje myeloidních buněk mohou vést k různým typům leukemií. Klíčovým faktorem při vývoji myeloidních buněk je bílkovina v jádře kmenových buněk zvaná C/EBPα. Tento tzv. transkripční faktor reguluje aktivaci řady genů, jejichž proteinové produkty hrají roli při vývoji myeloidních buněk z buněk kmenových a je současně kriticky důležitý pro udržování normálního počtu kmenových buněk v kostní dřeni. Některé mutace genu kódujícího protein C/EBPα způsobují vznik agresivní akutní myeloidní leukémie. Jeden z mnoha genů regulovaných transkripčním faktorem C/EBPα kóduje povrchový protein myeloidních buněk zvaný Evi2b, o jehož funkci se doposud nic nevědělo.

Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR s využitím moderních metod molekulární a buněčné biologie a ve spolupráci s několika prestižními zahraničními pracovišti nyní zjistili, že protein Evi2b je důležitý pro normální vývoj myeloidních buněk, a to zvláště granulocytů. Zajímavé a potenciálně důležité je, že množství tohoto proteinu je významně sníženo u myeloidních leukemií vyvolaných mutacemi transkripčního faktoru C/EBPα. Toto zjištění je prvním krokem k objasnění toho, jakým mechanismem přispívá tento doposud záhadný povrchový protein k normálnímu vývoji granulocytů a jak se jeho nedostatek podílí na vzniku akutní myeloidní leukemie. Výsledky této práce byly publikovány ve významném světovém časopise Cell Death and Differentiation.

 

Další informace v publikaci:

Zjablovskaja PKardosova MDanek PAngelisova P, Benoukraf T, Wurm AA, Kalina T, Sian S, Balastik M, Delwel R, Brdicka T, Tenen DG, Behre G, Fiore F, Malissen B, Horejsi VAlberich-Jorda M: EVI2B is a C/EBPα target gene required for granulocytic differentiation and functionality of hematopoietic progenitors. Cell Death Differ 2017 24(4): 705-716. [pubmed] [doi]

 

článek v pdf verzi článek pdf

 

Kontakt:

Meritxell Alberich Jorda, Ph.D.,
tel.: 296 442 467, e-mail: meritxell.alberich-jorda@img.cas.cz,
web: https://www.img.cas.cz/research/meritxell-alberich-jorda

 

Mgr. Polina Zjablovskaja,
tel.: 296 442 587, e-mail: polina.zjablovskaja@img.cas.cz,
web: https://www.img.cas.cz/research/meritxell-alberich-jorda/

Sdílet tento příspěvek