Konferenční centrum AV ČR v Liblicích hostí špičky světové retrovirologie

23. 8. 2017 Tiskové zprávy

Po sedmi letech hostí Ústav molekulární genetiky AVČR vrcholné setkání retrovirologů.


Po sedmi letech hostí Ústav molekulární genetiky AVČR vrcholné setkání retrovirologů. V Konferenčním centru Akademie věd na zámku v Liblicích se ve dnech 27. až 31. srpna 2017 koná konference 29th International Workshop on Retroviral Pathogenesis. Spolu s retrovirologockou konferencí pořádanou tradičně v Cold Spring Harbor Laboratory je to nejvýznamnější setkání v tomto oboru a profilová konference pro řadu významných odborníků. Aktivní účast na konferenci je podmíněna významnými výsledky, které zajímají širokou retrovirologickou komunitu. Konference je záměrně pořádána pro omezený počet lidí, letos asi 85, aby byla zajištěna výběrovost a snadná komunikace mezi účastníky. Pro takovou akci se výborně hodí Konferenční centrum Akademie věd na venkovském barokním zámku v Liblicích u Mělníka.

Konference tradičně představuje široké spektrum problematik bez dominance klinických aspektů infekce HIV-1. Probírány jsou obecné mechanismy retrovirové replikace, buněčné faktory, které umožňují kontrolu retrovirů a které se vyvíjejí spolu s retroviry samotnými, mechanismy, kterými retroviry způsobují onemocnění svých hostitelů a imunitní reakce vůči retrovirům. Čím dál větší pozornost si získávají retroviry endogenní trvale začleněné do hostitelské DNA a předávané do dalších genercí jako běžné “mendelovské“ geny.

Vědecké konference jsou vždy z velké části formovány zvanými řečníky, kteří představují aktuální směry výzkumu nebo ucelená témata, která se podařilo dořešit v posledních letech. V Liblicích promluví Marc Sitbon z University v Montpellier o vstupu retrovirů do hostitelských buněk prostřednictvím receptorových molekul v cytoplasmatické membráně, Karen Beemonová z Johns Hopkins University v Baltimore o regulaci sestřihu retrovirové mRNA a Charles Bangham z Imperial College London o replikaci a patogenesi viru lidské T-lymfocytární leukémie (HTLV).

Významné výsledky přinášejí i účastníci z Ústavu molekulární genetiky v Praze, např. Daniel Elleder představuje genomické přístupy k nalézání nových endogenních retrovirů u savců a modelování koevoluce retrovirů se svými hostiteli. Petr Svoboda bude referovat nedávno publikované poznatky o tom, jak během evoluce myší endogenní retroviry přebírají regulaci genů během nejranější embryogeneze. A Dalibor Miklík rozebere integraci retrovirů a retrovirových vektorů s ohledem na účinnost a bezpečnost genové terapie.

Stejně jako v minulosti i letos tato konference poskytuje prostor mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům. I mezi stipendisty konference jsou mladí nadějní kolegové z Ústavu molekulární genetiky. David Přikryl popisuje nově identifikovaný receptor pro virus ALV-K, významný patogen drůbeže, který se v posledních letech šíří v Číně a východní Asii. Stipendisté konference jsou podporováni ze sponsorských příspěvků z veřejných (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i soukromých (Gillead, Biotech) zdrojů.

Pořadatelství této významné konference bylo svěřeno českým organizátorům poprvé v historii a je oceněním respektované retrovirologické školy, která se v Praze rozvíjí již od 60. let. S organizací takové akce máme zkušenost z r. 2010, kdy jsme pořádali konferenci připomínající 100 let od objevu prvního retroviru, viru Rousova sarkomu. Na uspořádání konference v r. 2010 se zásadně podílel prof. Jan Svoboda, zakladatel pražské retrovirologické školy, který bohužel letos na jaře zemřel a který bude v úvodní přednášce připomenut prof. Robinem Weissem z University College v Londýně.

 

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
tel.: 241 063 443, e-mail: jiri.hejnar@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/jiri-hejnar

Sdílet tento příspěvek