ARIB – Výzkumný inkubátor pro nadějné mladé vědce dostal zelenou od Evropské komise

4. 9. 2017 Tiskové zprávy

Projekt „ARIB (Advanced Research Incubator in Biosciences – Výzkumný inkubátor v biologických vědách – Centrum excelence pro rozšíření kvalitního biomedicínského výzkumu a podporu další vědecké generace pro udržitelný růst“, který předložil Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG) společně s Ústavem Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku v Drážďanech (MPI-CBG), zahajuje přípravné období činnosti dne 1. září 2017.


Projekt „ARIB (Advanced Research Incubator in Biosciences – Výzkumný inkubátor v biologických vědách – Centrum excelence pro rozšíření kvalitního biomedicínského výzkumu a podporu další vědecké generace pro udržitelný růst“, který předložil Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG) společně s Ústavem Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku v Drážďanech (MPI-CBG), zahajuje přípravné období činnosti dne 1. září 2017.

ARIB navazuje na nedávné investice do centra excelence BIOCEV ve Středočeském kraji a infrastruktur a metodického zázemí IMG v areálu biologických ústavů AV ČR v Praze-Krči  s cílem vytvořit stimulující a dlouhodobě fungující prostředí, které propojí špičkový základní výzkum a aplikační sféru. Klíčovým nástrojem ke zvýšení kvality výzkumu bude podpora nadějných mladých výzkumných skupin a mezinárodních talentů tím, že jim ARIB poskytne, ve spolupráci se Společností Maxe Plancka, know-how konkurenceschopnosti založené na mezinárodně úspěšném modelu MPI-CBG v Drážďanech.

MPI-CBG je klíčovou součástí úspěšného tzv. Drážďanského konceptu, sdružení 250 institucí zabývajících se výzkumem v regionu Drážďan vytvářející podhoubí pro špičkový biomedicínský výzkum. ARIB těží z geografické blízkosti obou pracovišť, existujících vazeb mezi laboratořemi obou institucí a rozvíjející se spolupráce v rámci Středočeského kraje, zejména inovačním uskupením STAR Research & Innovation Cluster sídlícím v Dolních Břežanech.

Cílem programu „Teaming for Excellence“ je přenést zkušenosti ze špičkových výzkumných center v Evropě, stimulovat rozvoj regionálních ekosystémů spojujících vzdělávací a výzkumné instituce, místní firmy, státní správu a samosprávu a další hráče, a podpořit tak vznik regionálních inovativních klastrů v nových členských státech EU.

ARIB uspěl v silné konkurenci 209 projektů díky svému unikátnímu cíli poskytnout podporu nadaným vědeckým lídrům v počáteční fázi jejich kariéry. Myšlenka přenést vlastnosti světově uznávaného Drážďanského modelu do České republiky a věnovat se podpoře nové vědecké generace se setkala s nadšenou podporou ve vědecké i politické komunitě. V mezinárodním vědeckém poradním sboru ARIBu zasednou špičky světové vědy. Jsou mezi nimi např. ředitelka Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO) Maria Leptin a místopředsedové Společnosti Maxe Plancka v Německu, nadace Howarda Hughese v USA a Wellcome Trustu ve Velké Británii.  Projekt se také těší silné podpoře ze strany Akademie věd České Republiky, Společnosti Maxe Plancka a ministrů zodpovědných za rozvoj vědu v Sasku a v ČR.

V rámci první roční fáze projektu plánujeme uspořádat řadu akcí, na kterých budeme diskutovat potřeby výzkumné komunity, průmyslu, regionálních uskupení a dalších zainteresovaných partnerů. Na základě těchto průzkumů vznikne komplexní business plán pro vytvoření výzkumného centra excelence pod hlavičkou IMG. Pokud bude tento plán vybrán pro financování ve druhé fázi výzvy „Teaming for Excellence“, Evropská komise ho podpoří až 15 mil. EUR z programu Horizont 2020.

Kontakt:

Doc. Radislav Sedláček, Ph.D. (koordinátor projektu),
tel.: 325 873 243, e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/radislav-sedlacekwww.phenogenomics.cz

Sdílet tento příspěvek