Zahájení projektu ARIB, česko-německé výzkumné aliance

12. 10. 2017 Tiskové zprávy

V květnu 2017 schválila Evropská komise v Praze financování projektu Výzkumný inkubátor v biologických vědách (ARIB).


V květnu 2017 schválila Evropská komise v Praze financování projektu Výzkumný inkubátor v biologických vědách (ARIB) v rámci finančního nástroje „Teaming for Excellence“ (Partnerství pro excelenci), který je součástí programu Horizont 2020 – Rámcového programu pro výzkum a inovace. Cílem projektu ARIB je prohloubení již existující spolupráce mezi Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR (IMG) v Praze a Ústavem Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku (MPI-CBG) v Drážďanech a pozvednutí kvality výzkumu a dopadu výzkumných výstupů.

V září se projektový tým ARIB poprvé setkal v Drážďanech a diskutoval o strategii vybudování nového výzkumného inkubátoru v IMG. Nejprve bylo na projekt poskytnuto financování ve výši přibližně 400 000 EUR s cílem připravit tzv. Business plán pro realizaci vize projektu. Pokud návrh v dalším kole soutěže uspěje, ARIB bude v nadcházejících letech realizován s finančními prostředky od EU ve výši 15 až 20 milionů EUR a odpovídajícími prostředky od české vlády.

V rámci výzvy „Teaming for Excellence“ spolu budou IMG a MPI-CBG pracovat na modernizaci IMG na úroveň mezinárodně vynikající a viditelné výzkumné instituce. Radislav Sedláček, koordinátor projektu z IMG, vysvětluje: „IMG chce být modelem excelence výzkumu a katalyzátorem hospodářského rozvoje v biologických vědách v České republice, zejména ve Středočeském kraji a v Praze.

Během příštích 12 měsíců bude tým zkoumat příklady osvědčených postupů správy MPI-CBG, grantové podpory, mezinárodního oddělení a přenosu technologií, aby je přizpůsobil potřebám IMG. Vědecká agenda je jedním z klíčových pilířů business plánu. Proto bude v zimě 2017 v ČR uspořádáno společné vědecké sympozium zahrnující vědecké týmy IMG a MPI-CBG. Účastníci budou diskutovat o svém současném výzkumném zaměření, synergiích a možné budoucí spolupráci a rozvoji výzkumných oblastí.

„Hlavním cílem projektu ARIB je přilákat nejlepší vědce na trhu tím, že se na IMG vytvoří vynikající podmínky pro mladé vedoucí pracovníky výzkumných skupin, které budou založené na úrovni vědecké excelence podle MPI“, dodává Pavel Tomančák, zástupce projektového koordinátora z MPI-CBG .

Kontakt:

Doc. Radislav Sedláček, Ph.D. (koordinátor projektu),
tel.: 325 873 243, e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/radislav-sedlacekwww.phenogenomics.cz

Tisková zpráva v pdf verzi.

Sdílet tento příspěvek