Protein, který hlídá normální vývoj mozku

13. 11. 2017 IMG v médiích

Badatelé z Oddělení buněčné diferenciace Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se zabývali rolí doposud málo prostudovaného proteinu PTCHD2 v proliferaci a diferenciaci neurálních kmenových buněk.


Neurální kmenové buňky mají jak schopnost proliferovat, tj. dělit se a vytvářet identické dceřiné buňky, tak funkčně se specializovat neboli diferencovat. Centrální nervový systém se tvoří během embryonálního vývoje právě díky koordinovanému a složitě regulovanému dělení, migraci a diferenciaci těchto buněk. Z neurálních kmenových buněk vznikají tři zralé typy buněk nervového systému: vlastní neurony a podpůrné makrogliové buňky astrocyty a oligodendrocyty. Určité množství neurálních kmenových buněk se v několika specializovaných oblastech mozku udržuje po celý život. Rovnováha mezi proliferací a diferenciací buněk je při vývoji mozku velmi důležitá, neboť její narušením může vést k vážným neurologickým poruchám, ale i k nádorovým onemocněním mozku.

Badatelé z Oddělení buněčné diferenciace Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se zabývali rolí doposud málo prostudovaného proteinu PTCHD2 v proliferaci a diferenciaci neurálních kmenových buněk. Zjistili, že snížené množství tohoto proteinu v myších neurálních kmenových buňkách podporuje jejich spontánní diferenciaci, zatímco jeho nadbytek naopak podporuje jejich dělení. Tyto výsledky publikované v prestižním mezinárodním časopise Scientific Reports ukazují, že protein PTCHD2 pomáhá neurálním kmenovým buňkám v rozhodování, jakou cestou se dát – zda se dělit či diferencovat, a jak tedy udržet správnou rovnováhu mezi těmito životně důležitými ději.

 

Další informace v publikaci:

Konířová JOltová JCorlett AKopycińska JKolář MBartůněk PZíková M: Modulated DISP3/PTCHD2 expression influences neural stem cell fate decisions. Sci Rep 2017 7: 41597. [pubmed] [doi]

 

článek v pdf verzi článek pdf

 

Kontakt:

Mgr. Martina Zíková, CSc.,
tel.: 296 443 113, e-mail: martina.zikova@img.cas.cz,
web: https://www.img.cas.cz/research/petr-bartunek

Sdílet tento příspěvek