CZ-OPENSCREEN je zakládajícím členem EU-OPENSCREEN

23. 4. 2018 Tiskové zprávy

Česká republika se stala členem konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC. Tato Evropská infrastruktura pro testování v chemické biologii vznikla rozhodnutím Evropské komise dne 20. března 2018.


Česká republika se stala členem konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC. Tato Evropská infrastruktura pro testování v chemické biologii vznikla rozhodnutím Evropské komise dne 20. března 2018. Hostitelskou zemí EU-OPENSCREEN ERIC je Německo a Česká republika spolu s Finskem, Lotyšskem, Norskem, Polskem a Švédskem patří mezi zakládající státy. Dne 12. dubna 2018 se uskutečnilo první ustavující zasedání členů EU-OPENSCREEN ERIC.

ERIC (European Research Infrastructure Consortium) je právní rámec EU, který poskytuje panevropských infrastrukturám některé výhody mezinárodních organizací jako je např. možnost odpočtu DPH či spotřební daně, její právní způsobilost je uznávána ve všech členských státech EU.

EU-OPENSCREEN ERIC je mezinárodní výzkumná platforma, která bude nabízet otevřený přístup (tzv. open access) ke svým vyspělým technologiím a službám a to nejen uživatelům z Evropy, ale z celého světa. Bude spravovat evropskou chemicko-biologickou knihovnu sloučenin, které bude poskytovat svým uživatelům zejména za účelem biologického výzkumu. Bude spravovat centrální databázi výsledků, kde budou uložena data z testovacích center konsorcia, přístupná na bázi otevřeného přístupu vědecké veřejnosti. Vědci napříč Evropou dost často nemají přístup k vyspělým technologiím a sbírkám sloučenin z důvodu jejich vysoké nákladnosti na pořízení, provoz i údržbu. Toto konsorcium bude svými aktivitami tyto překážky a finanční limity překonávat a usnadní přeshraniční spolupráci.

Česká republika je v EU-OPENSCREEN ERIC zastoupena velkou výzkumnou infrastrukturou CZ-OPENSCREEN, celým názvem Národní infrastruktura chemické biologie, jež je provozována Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a jejíž odpovědnou osobou je RNDr. Petr Bartůněk, CSc. Partnerskými institucemi v rámci infrastruktury CZ-OPENSCREEN jsou dále: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

CZ-OPENSCREEN provozuje v rámci České republiky nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v oblastech chemické biologie a genetiky s možností otevřeného přístupu externím uživatelům. Tato velká výzkumná infrastruktura je zaměřena na identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. CZ-OPENSCREEN zároveň systematicky buduje sbírku chemických sloučenin zahrnující jak komerčně dostupné sloučeniny, tak i chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR.

Členství České republiky v EU-OPENSCREEN ERIC je důležitým milníkem v existenci infrastruktury CZ-OPENSCREEN a mezinárodním uznáním její dlouholeté práce a snahy přispět svým dílem k identifikaci a vývoji nových léčiv.

Infrastruktura CZ-OPENSCREEN je podpořena z programu MŠMT: LM – Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2017), číslo projektu LM2015063.

www.img.cas.cz

www.openscreen.cz

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

www.eu-openscreen.eu

      

Kontakt:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.,
tel.: 296 443 391, e-mail: sarka.simova@img.cas.cz,
web: www.openscreen.cz

Tisková zpráva v pdf verzi. Původní článek na avcr.cz.

Sdílet tento příspěvek