RNDr. Petr Dráber, DrSc.: „Zásadní je výchova nastupující vědecké generace.“

14. 5. 2018 IMG v médiích

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG), má 27 výzkumných skupin, které se zabývají vědeckým výzkumem v oblasti molekulární, strukturální a buněční biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky. Jeho vědci světovou veřejnost často překvapí zlomovými objevy


Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG), má 27 výzkumných skupin, které se zabývají vědeckým výzkumem v oblasti molekulární, strukturální a buněční biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky. Jeho vědci světovou veřejnost často překvapí zlomovými objevy. Naposledy se tak stalo v případě Heleny Fulkové, které se už v minulosti coby první Češce podařilo naklonovat myši. Nyní je na dlouhodobé stáži v Japonsku, kde se jí podařilo vytvořit geneticky modifikované křečky. O tom, čím se vědci tohoto ústavu aktuálně zabývají a kam toto významné pracoviště směřuje, jsme hovořili s jeho novým ředitelem RNDr. Petrem Dráberem, DrSc.

 

celý článek v pdf verzi  pdf článek

 

Kontakt:

RNDr. Petr Dráber, DrSc.
tel.: 241 062 468, e-mail: petr.draber@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/o-ustavu/slovo-reditele/

Sdílet tento příspěvek