Placebo: dialog psychiky a těla?

8. 9. 2018 IMG v médiích

Na využití placebového principu jsou založeny úspěchy léčitelů, kteří jsou vědomě či nevědomě dobrými psychology a dokážou nějak v pacientech mobilizovat psychosomatické děje.


Na využití placebového principu jsou založeny úspěchy léčitelů, kteří jsou vědomě či nevědomě dobrými psychology a dokážou nějak v pacientech mobilizovat psychosomatické děje. Tyto psychologické techniky by si měli mnohem lépe a systematičtěji osvojit i standardní lékaři. Bylo by pošetilé v rámci boje proti šarlatánům ničit něco, co mnoha pacientům objektivně či aspoň subjektivně pomáhá.

 

Celý článek v pdf verzi

 

 

Kontakt:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., 
tel.: 296 442 465, e-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/research/vaclav-horejsi/,
osobní stránka: http://people.img.cas.cz/vaclav-horejsi/

Sdílet tento příspěvek