Seminář – Klára Klimešová

  • Termín: 13. 3. 2019  |  15:00
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

“A story of SART3 & spliceosomal assembly”


 

“A story of SART3 & spliceosomal assembly” pozvánka