Mikroskopické metody v biomedicíně 2019

  • Termín: 14. 10. 2019 - 18. 10. 2019
  • Místo: Budova IMG

Předmětem kurzu je úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi.


 

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu 14.-18.10.2019.

Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie. Program kurzu je každoročně aktualizován tak, aby odrážel nové trendy v oboru světelné mikroskopie. Náplní kurzu jsou obecné metody a základní přístupy v mikroskopii, ale také nejmodernější techniky, jako je superrezoluční mikroskopie, rychlé konfokální snímání pomocí mikroskopie rotujícího disku nebo light sheet mikroskopie a zobrazování celých živých organismů.

Kurz je určen především pro doktorandy a mladé vědce v biomedicínském oboru. Řada doktorských komisí tento kurz počítá jako plnění studijních povinností studenta. Kurz bude vyučován v angličtině.

Předmětem kurzu je úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi. Přednášky i praktická cvičení jsou vyučovány odborníky a vědci z oboru nebo odborníky z předních mikroskopických firem.

 

pozvánka (česky, anglicky) Pozvanka
program (anglicky) MMIBprogram2019

 

 

Bližší informace najdete na stránkách kurzu – www.microscopytraining.eu.

 

Těšíme se na Vaši účast!
S pozdravem,
Organizátoři

 

 

logo-czech-bioimaginglogo-msmt