Live cells imaging, optical sectioning and measurements

  • Termín: 12. 6. 2019 - 14. 6. 2019
  • Místo: Budova IMG

Kurz je praktický, výběrový, třídenní, pro 12-15 účastníků, a pokrývá pokročilé metody optického řezání ve světelné mikroskopii.


Servisní laboratoř světelné mikroskopie IMG organizuje pokročilý mikroskopický kurz “Live cell imaging, optical sectioning and measurements”.

Kurz představuje velice užitečné metody snímání živých buněk i velkých objektů. Cílem kurzu je teoretické i praktické srovnání pokročilých mikroskopických metod umožňujících optické řezání a 3D rekonstrukci a zobrazení, a následné získání kvantitativních dat z experimentálních měření.

Kurz je praktický, výběrový, třídenní, pro 12-15 účastníků, a pokrývá pokročilé metody optického řezání ve světelné mikroskopii.

Kurz je organizován v rámci výzkumné infrastruktury Czech-Bioimaging podporované MŠMT (LM2015062).

plakát LCI2019 - Poster
program LCI2019 - PROGRAM

sponsors

Pro bližší informace, prosím, navštivte stránky kurzu – https://course.img.cas.cz/lci/.

Těšíme se na shledanou!

Tým servisní laboratoře světelné mikroskopie