KORONAVIROVÉ TESTY NA IMG

17. 3. 2020 Oznámení

IMG se v žádném případně nezúčastní a ani zúčastnit nemůže odběru vzorků od pacientů.


 

Dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti s uvažovaným zapojením IMG a dalších akademických institucí do testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, které jste mohli zachytit v mediálním prostoru, se naše pracoviště v žádném případně nezúčastní a ani zúčastnit nemůže odběru vzorků od pacientů. Uvažuje se pouze o analýze inaktivovaných (dekontaminovaných) anonymizovaných vzorků odebraných na oficiálních odběrových místech s využitím unikátního přístrojového vybavení akademických pracovišť, jejich kvalifikovaného personálu a zpětná identifikace vzorků s pozitivním nálezem lékařským zařízením.

Jak je zřejmé ze sdělovacích prostředků, navýšení kapacit v testování na přítomnost nového koronaviru je zcela zásadním opatřením ke zvládání současné krizové situace a zapojení se akademických pracovišť je logickým řešením jinak těžko zvládnutelného problému spočívající v nedostatku přístrojového vybavení.

Případná snaha o kontaktování či dokonce navštěvování pracovišť Akademie věd České republiky osobami s příznaky nákazy je tak irelevantní a zcela nezodpovědné.

 

Děkuji za podporu a pochopení.

S pozdravem,
Petr Dráber

Sdílet tento příspěvek