Učená společnost ČR zakládá komisi k onemocnění covid-19

22. 5. 2020 Oznámení

Signatáři otevřeného dopisu ministru zdravotnictví, v němž kritizovali plán na vývoj „české vakcíny“ proti koronaviru SARS-CoV-2, se ve čtvrtek 14. května 2020 sešli s ministrem Adamem Vojtěchem.


Signatáři otevřeného dopisu ministru zdravotnictví, v němž kritizovali plán na vývoj „české vakcíny“ proti koronaviru SARS-CoV-2, se ve čtvrtek 14. května 2020 sešli s ministrem Adamem Vojtěchem. Na tomto setkání se zrodil nápad založit komisi k vědecko-technologickým otázkám onemocnění covid-19 a jeho původci viru SARS-CoV-2. Komise, kterou Učená společnost ČR zastřešuje, bude ministrovi k dispozici jako expertní skupina.

Složení komise US ČR

Libor Grubhoffer koordinátor/svolavatel komise; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; virologie a biochemie, vakcíny, virová a serologická diagnostika
Martin Fusek ÚOCHB/IOCB Tech, s.r.o.; biotechnologie, biofarmacie (biologická léčba), přenosy technologií do praxe
Jiří Hejnar IMG; virologie, molekulární genetika virů a buněk, genové inženýrství,
web – www.img.cas.cz/vyzkum/jiri-hejnar/
Ivan Hirsch BIOCEV/PřF UK+ ÚOCHB AV ČR; virologie, molekulární genetika virů, mechanismy replikace, molekulární patogeneze
Ladislav Machala 3. LF UK/Nemocnice Bulovka, Centrum AIDS; infekční onemocnění virového původu, mechanismy a klinika virových onemocnění člověka možnosti jejich terapie
Radim Nencka ÚOCHB; medicinální chemie, výzkum a vývoj antivirotik
Daniel Růžek CEITEC/VÚVeL + Biologické centrum AV ČR/Parazitologický ústav; virologie, mechanismy replikace virů, testování virových vakcín a antivirotik
Anna Šedivá 2. LF UK, FN Motol, imunologie, imunopatogeneze a imunoterapie infekčních nemocí
Ruth Tachezy BIOCEV/PřF UK + ÚHKT; virologie, mechanismy virových infekcí, vakcíny

Více informací – www.learned.cz.

Sdílet tento příspěvek