SARS-CoV-2 testování – PODĚKOVÁNÍ

21. 6. 2020 Oznámení

Pracovníci Ústavu molekulární genetiky se v posledních třech měsících zapojili do testování vzorků na přítomnost SARS-CoV-2. 15. června bylo testování ukončeno a pracoviště bylo “zazimováno” s možností rychlé aktivace v případě urgentní potřeby na opětovné testování.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovníci Ústavu molekulární genetiky se v posledních třech měsících zapojili do testování vzorků na přítomnost SARS-CoV-2. 15. června bylo testování ukončeno a pracoviště bylo “zazimováno” s možností rychlé aktivace v případě urgentní potřeby na opětovné testování.

Rád bych poděkoval touto cestou Petru Bartůňkovi, vedoucímu infrastruktury CZ-OPENSCREEN, za iniciativu, řízení a poskytnutí laboratorního zázemí pro testování. Dále chci poděkovat všem, kteří se svou obětavou prací do akademického testování zapojili; mnozí z nich této aktivitě věnovali většinu svého času, včetně víkendů.

Jedná se především o pracovníky níže uvedených skupin.

12 – Oddělení virové a buněčné genetiky: Eliška Gáliková , Jiří Hejnar, Veronika Krchlíková , Dana Kučerová, Dalibor Miklík, Ľubomíra Pecnová, David Přikryl, Kryštof Štafl, Martin Trávníček, Kateřina Trejbalová;
16 – Oddělení biologie RNA: Martina Hálová, Klára Klimešová, Michaela Krausová, Michal Sýkora;
18 – Oddělení trangenních modelů nemocí: Klára Dohnalová, Tereza Michalčíková, Blanka Mrázková, Jolana Turečková;
20 – Oddělení buněčné a vývojové biologie: Vítězslav Kříž;
22 – Oddělení signální transdukce: Imtissal Krayem;
25 – Oddělení biologie buněčného jádra: Veronika Biddle;
33 – Oddělení genomiky a bioinformatiky: Michal Kolář;
37 – Oddělení genomové integrity: Iva Kubíková, Miroslav Přibyl;
38 – Oddělení buněčné diferenciace: Petr Bartůněk, Ivana Dobiášovská, Martina Hason, Šárka Jarošová, Jovana Jovičić, Jana Klementová, Martin Kovář, Olga Machoňová, Tereza Mikulášová, Jana Oltová, Ondřej Svoboda, Zuzana Vondráková;
44 – Oddělení biologie nádorové buňky: Martin Andrš, Barbora Boleslavská, Anna Oravetzová, Matouš Palek;
45 – Oddělení leukocytární signalizace: Matěj Fabišik;
49 – Oddělení dynamiky genomu: Ilona Kalasová;
66 – CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie: Zuzana Kotrbová, Tomáš Langhammer, Kallayanee Chawengsaksophak, Michaela Lisová, Olga Martinková, Tomáš Müller, Martin Popr, David Sedlák, Bjöern Schuster, Šárka Šímová, Ctibor Škuta, Ivana Vonková, Milan Voršilák;
83 – Fenotypizační modul: Ivana Buková (Uramová), Vendula Novosadová, Eva Štefancová, Yu-Chiech Wu;

 

S pozdravem,
Petr Dráber

Sdílet tento příspěvek