Vědečtí a vládní stakeholdeři k roli výzkumné infrastruktury při adresování koronavirové pandemie

17. 7. 2020 Oznámení

Dne 15. července 2020 proběhla pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) konference s názvem „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19“ a podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“.


Dne 15. července 2020 proběhla pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) konference s názvem „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid 19“ a podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“. Konference byla uspořádána v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., přičemž prezenčně dorazilo do dějiště konání přes 125 účastníků. Paralelně bylo možné zúčastnit se konference i virtuálně, prostřednictvím přímého přenosu. Setkání, nad nímž kromě MŠMT převzaly záštitu také Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Česká konference rektorů a Akademie věd ČR, přineslo zúčastněným příležitost blíže se seznámit s významem a důležitostí výzkumné infrastruktury, a sektoru vědy a výzkumu obecně, v boji se zdravotními a dalšími socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-19. Účastníci konference se shodli, že vzhledem k rozsahu a intenzitě zapojení vědecké komunity do řešení dopadů pandemie je do budoucna nezbytné nahlížet výzkumnou infrastrukturu jako nedílnou součást kritické infrastruktury státu.

 

Více informací  v původní zprávě.

Záznam konference – www.vyzkumne-infrastruktury.cz.

Sdílet tento příspěvek