Obhajoba DSc. – Pavel Dráber

  • Termín: 23. 9. 2020  |  10:00
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve středu 23. 9. 2020 od 10:00 hod. se koná v Posluchárně Milana Haška na IMG (budova F, přízemí), Vídeňská 1083, Praha 4, obhajoba pro udělení vědecké hodnosti DSc.

Uchazeč:doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.
Téma disertační práce:„Molecular Mechanisms of Microtubule Nucleation and Organization“

Disertační práce je k nahlédnutí u pí Lenky Pišlové (lenka.pislova@img.cas.cz).

Odkaz pro možnost účastnit se obhajoby distanční formou (aplikace Zoom) – https://cesnet.zoom.us.