Obhajoba DSc. – Pavel Dráber

  • vydáno: 2. 9. 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve středu 23. 9. 2020 od 10:00 hod. se koná v Haškově posluchárně ÚMG AV ČR, v. v. i. (budova F, přízemí), Vídeňská 1083, Praha 4, obhajoba pro udělení vědecké hodnosti DSc.

 

Uchazeč: doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.
Téma disertační práce: „Molecular Mechanisms of Microtubule Nucleation and Organization“

 

Disertační práce je k nahlédnutí u pí Lenky Pišlové (lenka.pislova@img.cas.cz).

Odkaz pro možnost účastnit se obhajoby distanční formou (aplikace Zoom) – https://cesnet.zoom.us.